Podkład biały PU FL—K015/C02

Produkt rozpuszczalnikowy, charakteryzuje się dużą zawartością części stałych przez co nie ma problemów z kryciem nawet na krawędziach, szybki czas schnięcia oraz dobra szlifowalność, aplikacja natryskiem, katalizator FC—K015 50%