Podkład bezbarwny PU FL—M003

Produkt rozpuszczalnikowy, do malowania wszystkich gatunków drewna, dobre właściwości wypełniające, do cyklu otwarto i zamknięto-porowego, aplikacja natryskiem lub polewarką kurtynową, katalizator FC—M003 50%