Izolator biały PU FL—M720/C02

Produkt rozpuszczalnikowy opracowany w celu przezwyciężenia typowych problemów występujących podczas lakierowania płyty MDF, przydatny na podłoża podlegające naprężeniom, bardzo dobra elastyczność oraz zwilżalność,  wysoka zawartość białych pigmentów, aplikacja natryskiem lub polewarką kurtynową, katalizator FC—M042 50%